Đại hội Công đoàn Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sáng 30/5, Công đoàn cơ quan Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; đồng chí đại tá Nguyễn Thị Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh cùng 20 đoàn viên được triệu tập dự Đại hội. 


Đồng chí Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh phát biểu

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch Công đoàn Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, nhiệm kỳ 2017-2023 trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2017 – 2023 và phương hướng hoạt động của Công đoàn Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội đã nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2017 – 2023, khẳng định kết quả đạt được. Đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân cụ thể, rút ra những kinh nghiệm và thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 – 2028; Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2017 – 2023 đã nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, tồn tại.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh đã đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Công đoàn Vụ Giáo dục Quốc phòng nhiệm kỳ qua đã đạt được. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Công đoàn tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên; tích cực phối hợp với cơ quan phát động phong trào thi đua để mỗi cán bộ đoàn viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt đạo đức, tác phong của cán bộ, nhân viên; xây dựng mối đoàn kết chặt chẽ trong nội bộ công đoàn,… làm cho tổ chức công đoàn Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh ngày càng vững mạnh, xuất sắc.


Tập thể 
Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Giáo dục Quốc phòng nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 3 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh đã bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ủy viên Công đoàn Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên gồm: 06 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đại hội Công đoàn Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2023 – 2028 với phương châm của Đại hội: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”. Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên mong muốn tổ chức Công đoàn thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình, đặc biệt là chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức. Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn, hãy phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, khắc phục khó khăn, phấn đấu để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội, góp phần xây dựng đơn vị và Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Vụ Giáo dục Quốc phòng - An ninh

In trang