Khai mạc thẩm định sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10

Ngày 6/10, tại Học viện Biên phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức phiên họp Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10 theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 về Chương trình giáo dục phổ thông.

Dự phiên họp có Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc; Trung tướng Trần Hữu Phúc, Chủ tịch Hội đồng giáo sư ngành khoa học quân sự, cùng các thành viên Hội đồng, đại diện lãnh đạo đơn vị thẩm định Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, đại diện các nhà xuất bản, tổng chủ biên, chủ biên.

Quang cảnh phiên họp

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết: Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, ngay từ khi triển khai biên soạn sách giáo khoa, Bộ GDĐT đã đề nghị và được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quan tâm chỉ đạo, lựa chọn các cơ sở đào tạo, các nhà khoa học, nhà giáo có uy tín tham gia Hội đồng và lựa chọn các tác giả biên soạn các bộ sách tham gia Hội đồng.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã cử rất nhiều các đồng chí tướng lĩnh, các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các nhà khoa học có uy tín tham gia Hội đồng Quốc gia thẩm định bộ sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10.

Bộ GDĐT đã chỉ đạo Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh tham mưu xây dựng các kế hoạch, quyết định thành lập Hội đồng, chỉ đạo các nhà xuất bản lựa chọn tổng chủ biên, chủ biên biên soạn bản mẫu sách giáo khoa.  Đến nay, các điều kiện bảo đảm để tổ chức thẩm định sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh đã cơ bản hoàn thành.

Để việc thẩm định đạt kết quả tốt, Thứ trưởng đề nghị: Hội đồng Quốc gia thẩm định quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản pháp lý, trong đó có Thông tư 33 (năm 2017) về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; đặc biệt là 5 tiêu chuẩn, 13 tiêu chí trong thẩm định sách giáo khoa. Các thành viên Hội đồng cần phát huy dân chủ trao đổi thẳng thắn, minh bạch những nội dung chung, từng bài một cách chi tiết để bản mẫu sách giáo khoa ngày càng được hoàn thiện.

Thứ trưởng nhấn mạnh: Thẩm định sách giáo khoa là công việc khó khăn, đòi hỏi cao không chỉ về chuyên môn mà còn là trách nhiệm với cộng đông xã hội. Vì vậy, công tác thẩm định phải bảo đảm tuân thủ tính nghiêm túc, khách quan, khoa học, công bằng, có chất lượng và không chịu bất cứ sức ép nào từ bên ngoài.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Thứ trưởng đề nghị, song song với bảo đảm chất lượng chuyên môn, hoạt động thẩm định sách giáo khoa phải đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh. Thứ trưởng giao Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh - đơn vị tổ chức thẩm định tổ chức chu đáo, bảo đảm mọi mặt để Hội đồng làm việc, thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình theo kế hoạch đã được Bộ GDĐT phê duyệt.

Thay mặt Hội đồng đồng chí Trung tướng GS, TS Trần Hữu Phúc phát biểu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ GDĐT, đồng thời xin hứa sẽ phát huy hết tinh thần trách nhiệm của Hội đồng để làm việc theo đúng quy chế, khách quan, công tâm đáp ứng yêu cầu đặt ra của Thứ trưởng.

Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh

In trang