Tập huấn cán bộ,giảng viên Giáo dục quốc phòng an ninh (GDQPAN) toàn quốc năm 2020

Thực hiện kế hoạch số 381/KH-BGDĐT và Kế hoạch số 382/KH-BGDĐT ngày 10/6/2020 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn cán bộ quản li,giảng viên giảng dạy môn học Giaó dục quốc phòng và an ninh tại các trường THPT,cao đẳng sư phạm,các cơ sở giáo dục đại học,trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020.

Lớp tập huấn tổ chức đợt 1 từ ngày:27/09-02/10 , quân số : 416 đồng chí tại Đoàn an điều dưỡng 295 Đồ sơn Hải Phòng.

Lớp tập huấn tổ chức đợt 2 từ ngày:11/10-16/10 ,quân số : 480 đồng chí tại Đoàn an điều dưỡng 198 Học viện Lục quân.TP Đà Lạt .


Thiếu tướng Phạm Đức Tú- Vụ trưởng Vụ Giao dục Quốc phòng và An ninh (Bộ GD&ĐT) phát biểu

Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Thiếu tướng Phạm Đức Tú- Vụ trưởng Vụ Giao dục Quốc phòng và An ninh (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh: ‘’Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vưc đang có nhiều diễn biến phúc tạp,khó  lường ,cạnh tranh chiến lược giữa các nươc lớn ngày càng gay gắt, tình hình Biển Đông chứa đựng nhiều tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới hòa bình ,an ninh chích trị, trật tự ,an toàn xã hội, các thế lực thù đich đang từng ngày,từng giờ tiến hành “chiến lược diễn biến hòa bình”,công kích nhằm xóa bỏ vị trí lãnh đạo của Đảng nhằm phi chính trị hóa Quân đội và lưc lượng vũ trang”,xóa bỏ CNXH ở nước ta,trong đó học sinh ,sinh viên là đối tượng quan trọng mà kẻ địch hướng tới-do đó,công tác tập huấn ,bồi dưỡng cho các đồng chí cán bộ ,giảng viên càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hêt”.


Các đại biểu tham dự tập huấn

Thông qua 2 đợt tập huấn giúp giáo viên, giảng viên và cán bộ làm công tác quản lí có cơ sỏ vận dụng vào thực tiễn làm công tác giảng dạy đáp ứng yêu cầu môn học GDQPAN ,thống nhất việc thực hiện nội dung chương trình ,bồi dưỡng phương pháp dạy học,học ,kiểm tra ,đánh giá kết quả người học theo chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh ,ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn bài giảng GDQPAN trong các cơ sở giáo dục THPT, các cơ sở giáo dục ĐH, các trung tâm GDQPAN trên toàn quốc ,tham gia đảm nhiệm lên lớp các chuyên đề trên là đội ngũ báo cáo viên uy tín ,có kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng,

Vụ GDQPAN Bộ (GD&ĐT) đã tổ chức thành công tốt đẹp đạt hiệu quả cao.

Vụ Giáo dục Quốc phòng - An ninh

In trang