Hội nghị liên kết Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2020-2021

Ngày 28/5, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Đại học Quốc Gia TP.HCM) tổ chức hội nghị liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) năm học 2020-2021. Tham dự có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7.

Năm học 2019-2020, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An Ninh Đại học Quốc Gia TP.HCM đã thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy, thống nhất với các trường liên kết hoàn thành có hiệu quả nhiệm vụ chính trị cấp trên giao, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Trung tâm đã liên kết GDQPAN với 21 trường đại học, học viện và cao đẳng trên địa bàn TP.HCM. 


Toàn cảnh Hội nghị liên kết môn học GDQP&AN năm học 2020-2021

Tính từ tháng 4/2019-4/2020, Trung tâm đã GDQPAN cho 36.778 sinh viên. Tổ chức giảng dạy môn học theo đúng chương trình mà Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; mời báo cáo viên đến nói chuyện thời sự, chuyên đề, đặc biệt những vấn đề nóng, giúp cho sinh viên thường xuyên cập nhật tình hình trong nước, khu vực, quốc tế liên quan đến nội dung môn học. Bên cạnh đó, Trung tâm còn ký kết phối hợp hoạt động với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân nhằm chú trọng hoạt động tuyên truyền biển đảo. Trong năm học, Trung tâm tổ chức được 10 buổi nói chuyện thời sự cho hơn 30.000 sinh viên; 42 cán bộ, giảng viên đi thực tế biển đảo và nhà giàn,...từ đó, đội ngũ giảng viên có thêm tư liệu thực tế bổ sung vào bài giảng cho sinh viên.


PGS, TS Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Để nâng cao chất lượng giảng dạy, hàng năm Trung tâm đã mời chuyên gia có kiến thức, giàu kinh nghiệm đến tập huấn về kỹ năng sư phạm, thực hành phương pháp dạy học nhằm thúc đẩy việc đổi mới phương pháp giảng dạy môn học GDQPAN. Cơ sở vật chất, giảng đường, thao trường, bãi tập, vũ khí trang bị, mô hình học cụ, quân trang phục vụ giảng dạy, học tập, hệ thống camera tại các phòng học, phòng thi cũng được Trung tâm chú trọng nâng cấp, bổ sung. Công tác quản lý sinh viên và hoạt động ngoại khoá được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM ghi nhận và biểu dương những kết quả đã làm được của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, triển khai sâu rộng phương pháp giảng dạy tích cực. Đội ngũ giảng viên không ngừng nghiên cứu, đổi mới các phương thức học tập, tạo sự hứng thú cho sinh viên về GDQPAN. Đồng thời đảm bảo cơ sở vật chất, tạo điều kiện và môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên.

 

Vụ Giáo dục Quốc phòng An ninh

In trang