Đại hội Chi bộ Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Bộ GDĐT) nhiệm kỳ 2020 – 2022

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 1251-KH/BGDĐT của Đảng ủy Bộ GDĐT về Đại hội Đảng bộ, Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, sáng 27/3, Chi bộ Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Bộ GDĐT) tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Quốc Hải, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể (Bộ GDĐT); đại biểu đại diện Cục Chính trị - Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và 21 đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Toàn cảnh Đại hội của Chi bộ Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Báo cáo chính trị của Chi bộ Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Bộ GDĐT) nhiệm kỳ 2020-2022 đã khẳng định: Nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo đơn vị cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 đề ra, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trên nhiều mặt công tác. Nổi bật là: Chi bộ đã lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, nhiệm vụ của Đảng, của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và an ninh; làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy Bộ GDĐTvề công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, cụ thể:
Tham mưu cho lãnh đạo Bộ ban hành 03 Thông tư: Thông tư 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học GDQPAN trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học; Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT ngày 28/09/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Điều lệ Hội thao GDQPAN trong trường trung học phổ thông; Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/03/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Chương trình GDQPAN trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 về Phê duyệt Đề án “Đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020”.

Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022​
Tổ chức tập huấn những kiến thức mới về nội dung, phương pháp giảng dạy GDQPAN gắn với ứng dụng công nghệ thông tin cho 2.250 cán bộ, giáo viên, giảng viên; hội thi Giảng viên dạy giỏi GDQPAN cấp Bộ cho trên 200 giảng viên tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ Đô Hà Nội; huấn luyện tiểu đội dân quân tự vệ đúng quy định, đạt chất lượng cao. Thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của 50 Ban Chỉ huy quân sự thuộc Bộ GDĐT, lực lượng dân quân tự vệ với quân số 1.832 người.
Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Bộ GDĐT, cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự cấp Bộ; Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố; xây dựng, triển khai thực hiện nhiệm vụ QP, QS an ninh theo đúng Chỉ lệnh hàng năm của Tổng Tham mưu trưởng, Lãnh đạo Bộ Công an.
Triển khai có hiệu quả Đề án K1 của Bộ GDĐT theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Báo cáo và các ý kiến tham luận tại hội nghị diễn ra sôi nổi, thẳng thắn phân tích, chỉ rõ nguyên nhân những hạn chế, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2022.
Đại hội tiến hành bầu Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; bầu Bí thư, Phó bí thư; đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ GDĐT lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025.

Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh