Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn GDQPAN

Từ ngày 24/7 - 01/8, tại Đà Nẵng, Bộ GD&ĐT đã tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao chất lượng dạy môn GDQPAN cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) các trường trung học phổ thông, cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học, trung tâm GDQPAN.

Thiếu tướng. TS, Phạm Đức Tú - Vụ trưởng Vụ GDQPAN, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tham gia khóa tập huấn có 63 Sở GD&ĐT, Trường Hữu nghị T80, 138 Trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học và trung tâm GDQPAN với 346 đồng chí tham dự.

Với nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, các học viên tham gia tập huấn đã được hướng dẫn sử dụng phần mềm Power Point, mô phỏng, ứng dụng 3D, phần mềm Simbook,... nhằm đem lại hiệu quả ứng dụng tốt, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn GDQPAN.

Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh