Tự chủ môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh từ một trường đại học

Ngày 29-3, tại huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Trung tâm Giáo dục thể chất, quốc phòng và an ninh Viện Đại học Mở Hà Nội khai mạc Khóa I Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN).

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Trương Tiến Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội nhấn mạnh: GDQPAN tạo cơ hội cho sinh viên tu dưỡng phẩm chất đạo đức, rèn luyện và hoàn thiện bản thân. Môn học GDQPAN trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối quân sự của Đảng; công tác quốc phòng trong giai đoạn hiện nay; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch...


Đại tá, Tiến sĩ Hoàng Văn Tòng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh phát biểu tại buổi lễ.

Các giờ thực hành trên thao trường giúp cho sinh viên nắm được những kỹ năng cơ bản về Điều lệnh đội ngũ, chiến thuật, một số loại vũ khí, khí tài; đặc biệt là sinh viên được quản lý tập trung trong quá trình học tập. Viện Đại học Mở Hà Nội đã tích cực chủ động chuẩn bị đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất bảo đảm, quản lý sinh viên trong quá trình học tập theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Khóa I môn học GDQPAN của Viện Đại học Mở Hà Nội có 270 sinh viên năm thứ nhất tham gia. Tại buổi lễ khai mạc, các sinh viên đã tham gia diễu duyệt đội ngũ, biểu diễn thể dục, văn hóa văn nghệ.

Khóa học đầu tiên môn học GDQPAN của Viện Đại học Mở đánh dấu một bước tiến quan trọng. Viện Đại học Mở Hà Nội là một trong những đơn vị tích cực đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, đội ngũ cán bộ, giảng viên giảng dạy môn học GDQPAN đi vào hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả.

Minh Hồng - Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh