Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Email: vugdqp@moet.edu.vn; vugdqp@moet.gov.vn