• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/10/2023
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/10/2023
Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập
Số ký hiệu 20/2023/TT-BGDĐT Ngày ban hành 30/10/2023
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...