• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/07/2023
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/07/2023
Văn bản hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
Số ký hiệu 10/VBHN-BGDĐT Ngày ban hành 21/07/2023
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...