• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/11/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/11/2021
Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên
Số ký hiệu 32/2021/TT-BGDĐT Ngày ban hành 22/11/2021
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Vụ Giáo dục dân tộc
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Ngô Thị Minh
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...