• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/11/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/11/2021
Văn bản hợp nhất Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông
Số ký hiệu 06/VBHN-BGDĐT Ngày ban hành 17/11/2021
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Giáo dục thường xuyên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...