• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/10/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/10/2020
Về việc triệu tập cán bộ tham dự Lớp tập huấn BCHQS các trường, cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ về công tác QPQS, LLTV năm 2020
Số ký hiệu 3980/BGDĐT-GDQPAN Ngày ban hành 06/10/2020
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ trưởng Phạm Đức Tú
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...