Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 9 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
3873/BGDĐT-GDMN Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non
26/08/2019
3945/BGDĐT-GMMN Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2018-2019
31/08/2018
894/BGDĐT-GDMN V/v Hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn, thực hiện tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở GDMN
09/03/2018
3112/BGDĐT-VP Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 – 2018 của giáo dục mầm non
21/07/2017
1099/BGDĐT-GDMN Công văn số 1099/BGDĐT-GDMN về việc Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục mầm non
21/03/2017
777/QĐ-BGDĐT Quyết định Về việc đính chính Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
14/03/2017
4358/BGDĐT-GDMN Công văn số 4358/BGDĐT-GDMN về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016 - 2017
06/09/2016
2805/QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”
15/08/2016
341/TB-BGDĐT Thông báo Kết quả Hội thảo “Đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non - Thực trạng và giải pháp”
27/05/2016