• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/04/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/04/2021
Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán và chuyên gia đầu ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán
Số ký hiệu 361/KH-BGDĐT Ngày ban hành 07/04/2021
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Giáo dục Mầm non
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...