Triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non

Ngày 19/8, tại Nghệ An, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với Giáo dục Mầm non. Thứ trưởng Ngô Thị Minh chủ trì Hội nghị.

Trung tâm Truyền thông giáo dục

In trang