Giáo dục thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường

Qua buổi tập huấn, cán bộ quản lý và giáo viên mầm non sẽ hiểu được các kiến thức chung về vấn đề ô nhiễm môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non; nắm được quan điểm tiếp cận vấn đề giáo dục môi trường cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non; phân tích được mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non.

Ngày 1/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn trực tuyến cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán toàn quốc nội dung giáo dục thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục mầm non.


Buổi tập huấn trực tuyến do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Vụ trưởng Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Bá Minh cho biết: Trẻ em độ tuổi mầm non còn non nớt về thể lực, nhận thức và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường còn hạn chế nên là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Vì vậy, việc nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên về giáo dục thích ứng, phòng ngừa, ứng phó và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục mầm non là giải pháp cần thiết, vừa mang tính cấp bách vừa mang tính lâu dài.

Với sự hỗ trợ của Tổ chức UNICEF, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trong trường mầm non. 

Bộ tài liệu được biên soạn, tập huấn nhằm giúp cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên mầm non có những hiểu biết cơ bản về biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu, về ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường... từ đó có thể tích hợp nội dung giáo dục về biến đổi khí hậu, cách ứng phó và giảm nhẹ hậu quả của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường vào các hoạt động giáo dục trẻ trong trường mầm non, góp phần thực hiện hành động, lối sống văn minh tại nhà trường, đóng góp tích cực vào việc phòng ngừa và ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Bộ Tài liệu hướng dẫn cán bộ quản lý và giáo viên cách tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục và hình thành ở trẻ nhận thức, kỹ năng, hành vi thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; tạo thói quen, nếp sống xanh bảo vệ môi trường sống chung quanh. Việc giáo dục, hình thành cho trẻ ý thức, thái độ, hành vi đúng với môi trường chung quanh cần phải bắt đầu ngay từ lứa tuổi mầm non. 

Tài liệu cũng giúp các cán bộ quản lý và giáo viên nắm được nguyên tắc tích hợp lồng ghép, thực hiện nội dung giáo dục trẻ thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non; biết cách xây dựng kế hoạch, phát triển nội dung và tổ chức các hoạt động giáo dục; xác định được việc hình thành các kỹ năng, thói quen và ý thức cho trẻ bảo vệ môi trường cần có phải được rèn luyện thường xuyên và biết cách xây dựng môi trường giáo dục ở nhóm, lớp, trường mầm non xanh-an toàn-thân thiện; chú trọng đến việc sử dụng các đồ chơi học liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên, thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng nylon và sản phẩm nhựa dùng 1 lần làm đồ chơi cho trẻ. 

Theo các chuyên gia môi trường và chuyên gia giáo dục, sau khi học xong chuyên đề, cán bộ quản lý và giáo viên mầm non sẽ hiểu được các kiến thức chung về vấn đề ô nhiễm môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non; nắm được quan điểm tiếp cận vấn đề giáo dục môi trường cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non; phân tích được mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non...

Đối với trẻ mầm non, việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non nhằm giúp trẻ những hiểu biết ban đầu về môi trường chung quanh trẻ; nhận diện được môi trường bị ô nhiễm; biết được tác hại, ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến cuộc sống của con người; hình thành và phát triển ở trẻ kỹ năng, thói quen và hành động bảo vệ môi trường chung quanh; giúp trẻ có thái độ tích cực, thân thiện đối với môi trường. Đồng thời, bước đầu hình thành cho trẻ những năng lực cần thiết để tham gia các hoạt động thực tế, trải nghiệm nhằm tìm hiểu và giữ gìn, bảo vệ môi trường sống. 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu cùng cán bộ quản lý, giáo viên chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các hoạt động giáo dục thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường của các cơ sở giáo dục mầm non. Đồng thời, cùng nhau thảo luận về công tác tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ và cộng đồng trong giáo dục thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non, xây dựng môi trường giáo dục theo nguyên tắc bảo vệ môi trường; lồng ghép, tích hợp thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trong thực hiện Chương trình giáo dục mầm non. Thời gian tập huấn diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 30/11 đến 3/12.

(Theo Nhân dân)

In trang