Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 về giáo dục mầm non

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015 – 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 – 2017 của giáo dục mầm non

 

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015 – 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 – 2017 của giáo dục mầm non:

1. Thời gian: 1 ngày, khai mạc lúc 08 giờ 00’, thứ Tư, ngày 20/7/2016.

2. Nội dung:

2.1. Báo cáo kết quả thực hiện năm học 2015-2016, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 – 2017 của giáo dục mầm non và những vấn đề trọng tâm toàn ngành cần thảo luận;

2.2. Triển khai Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 2/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”.

3. Thành phần đại biểu, hình thức và địa điểm tổ chức Hội nghị

 3.1. Tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa Bộ với 63 tỉnh/thành phố, gồm:

- Điểm cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tòa nhà VNPT, số 57 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- Điểm cầu của 63 tỉnh/thành phố (do địa phương chịu trách nhiệm chuẩn bị).

3.2. Thành phần đại biểu các sở giáo dục và đào tạo:

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội, Phụ nữ...

- Sở giáo dục và đào tạo: Lãnh đạo Sở, phòng GDMN và đại diện các phòng, ban của Sở;

- Đại diện các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non của tỉnh/thành phố.

- Đại diện lãnh đạo phòng GD&ĐT và chuyên viên phụ trách công tác giáo dục mầm non các quận, huyện;

- Đại diện cán bộ quản lý các trường mầm non.

- Phóng viên các báo, đài các cơ quan báo chí của tỉnh/thành phố và Phóng viên các báo, đài các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại địa phương.

4. Kinh phí và tài liệu Hội nghị

4.1. Kinh phí tổ chức hội nghị được lấy từ kinh phí ngân sách Nhà nước cấp năm 2016 và các nguồn hỗ trợ khác.

4.2. Các tài liệu phục vụ hội nghị (gửi về các điểm cầu qua Email) gồm:

- Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016, phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non.

- Dự thảo văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non.

- Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”.

- Các báo cáo tham luận của các sở và các địa phương đã được phân công.

Đề nghị các đơn vị bố trí, cử đại biểu tham dự Hội nghị đúng thời gian và đúng thành phần được triệu tập./.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

File đính kèm