• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/05/2023
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/05/2023
Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số ký hiệu 1515/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 30/05/2023
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Vụ Giáo dục dân tộc
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Ngô Thị Minh
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...