• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/04/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/04/2022
Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 27/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2030”
Số ký hiệu 980/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 13/04/2022
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Vụ Giáo dục dân tộc
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Ngô Thị Minh
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...