• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/10/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/10/2021
Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu 1181/CTPH-BGDĐT-UBDT Ngày ban hành 29/10/2021
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Vụ Giáo dục dân tộc
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Ngô Thị Minh
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...