• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/09/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/09/2021
Về việc báo cáo ban hành VBQPPL có liên quan đến công tác dân tộc
Số ký hiệu 4193/BGDĐT-GDDT Ngày ban hành 24/09/2021
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Vụ Giáo dục dân tộc
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Ngô Thị Minh
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...