• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/07/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/07/2020
Về việc báo cáo tình hình 05 năm thực hiện Quyết định số 5596/QĐ-BGDĐT ngày 24/11/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 2580/BGDĐT-GDDT Ngày ban hành 15/07/2020
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Vụ Giáo dục dân tộc
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ trưởng Lê Thị Thanh Nhàn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...