• Sớm ban hành chính sách thu hút nhân tài là người dân tộc thiểu số

  30/07/2020
  Ngày 30/7, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tình hình thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội khóa XIV đối với nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo (Nghị quyết 33). Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến và Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì buổi làm việc.
 • Trường PTDTNT THCS Mù Cang Chải: Điểm sáng giáo dục vùng cao

  03/07/2020
  Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) huyện Mù Cang Chải được thành lập năm 1964 với tên gọi là trường Thiếu nhi vùng cao, sau nhiều lần đổi tên nay trường có tên gọi là trường PTDTNT THCS Mù Cang Chải. Nhiệm vụ chính của nhà trường là giảng dạy, chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh con em các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 • Thực hiện tốt công tác nuôi dạy học sinh bán trú ở trường miền núi

  29/06/2020
  Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở (PTDTBT THCS) Phúc Yên được thành lập theo Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình, nhà trường có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục, lao động, văn hóa thể thao và tổ chức nuôi dưỡng học sinh trên địa bàn xã Phúc Yên là xã khó khăn của huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
 • Trường PTDTNT tỉnh Kon Tum thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục

  17/06/2020
  Trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Kon Tum được thành lập năm 1988 theo Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 1988 của UBND tỉnh Gia Lai - Kon Tum (nay là tỉnh Kon Tum) nhằm đào tạo con em dân tộc thiểu số, con em gia đình các dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhằm góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum.
 • Trường PTDTNT tỉnh Cao Bằng không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục

  06/06/2020
  Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Cao Bằng (tiền thân là trường Thiếu nhi Rẻo cao) được thành lập năm 1959, trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã có rất nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục học sinh dân tộc thiểu số phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng
 • Tỉnh Cao Bằng thực hiện tốt chế độ chính sách cho học sinh dân tộc thiểu số

  06/06/2020
  Với đặc điểm là một tỉnh mà người dân tộc thiểu số chiếm đa số, chính quyền các cấp và ngành giáo dục tỉnh Cao Bằng rất quan tâm, chú trọng phát triển giáo dục dân tộc, thực hiện tốt chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số và đặc biệt quan tâm đến đối tượng học sinh dân tộc rất ít người.
 • Giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi sau 10 năm thực hiện chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam

  01/06/2020
  Vùng dân tộc thiểu số, miền núi (DTTS, MN) có điều kiện kinh tế - xã hội chậm phát triển, đời sống của đồng bào gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, mặt bằng dân trí thấp. Do đặc điểm này mà vùng DTTS, MN được xem là một đối tượng đặc thù cần có các mục tiêu, giải pháp chiến lược phát triển KT-XH phù hợp, trong đó có phát triển giáo dục.
 • Trường miền núi khắc phục khó khăn để dạy tốt - học tốt

  29/05/2020
  Được thành lập từ năm 2013, cơ sở vật chất vẫn phải đi nhờ mượn song Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Con Cuông không ngừng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dạy 297 học sinh dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo nguồn cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi của tỉnh Nghệ An.
 • Thống nhất quản lý tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số trong hoạt động giáo dục

  20/05/2020
  Ngày 14/5, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ chủ trì cuộc họp về thống nhất quản lý tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số trong hoạt động giáo dục, với sự tham mưu chuyên môn của Vụ Giáo dục Dân tộc.
 • Phổ thông dân tộc nội trú Bắc Giang dạy học đa phương thức trong dịch COVID-19

  28/04/2020
  Với 95% trong số gần 1.700 học sinh là người dân tộc thiểu số, các trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Bắc Giang đã vận dụng linh hoạt nhiều phương thức để duy trì công tác dạy – học trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.