• Trường PTDTNT THCS Huyện Hàm Yên đổi mới sáng tạo trong công tác thi đua khen thưởng

  31/08/2020
  Nhằm biểu dương, động viên kip thời và ghi nhận tâm huyết của đội ngũ nhà giáo, sự nỗ lực, cố gắng toàn diện về mọi mặt của các em học sinh dân tộc thiểu số, trường PTDTNT THCS huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã có rất nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác thi đua khen thưởng.
 • Tỉnh Kon Tum quan tâm phát triển giáo dục dân tộc

  31/08/2020
  Kon Tum là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số (tỷ lệ 53,25%), phát triển giáo dục dân tộc có vai trò, vị trí đặc biệt đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, tiến bộ khoa học, công nghệ, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của địa phương.
 • Chú trọng công tác hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dân tộc thiểu số

  27/08/2020
  Trong những năm qua, ngành Giáo dục tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số (DTTS).
 • Trường THPT Bắc Trà My – Quảng Nam với công tác ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

  25/08/2020
  Đóng trên địa bàn miền núi của tỉnh Quảng Nam, Trường THPT Bắc Trà My với hơn 65% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
 • Sớm ban hành chính sách thu hút nhân tài là người dân tộc thiểu số

  30/07/2020
  Ngày 30/7, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tình hình thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội khóa XIV đối với nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo (Nghị quyết 33). Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến và Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì buổi làm việc.
 • Trường PTDTNT THCS Mù Cang Chải: Điểm sáng giáo dục vùng cao

  03/07/2020
  Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) huyện Mù Cang Chải được thành lập năm 1964 với tên gọi là trường Thiếu nhi vùng cao, sau nhiều lần đổi tên nay trường có tên gọi là trường PTDTNT THCS Mù Cang Chải. Nhiệm vụ chính của nhà trường là giảng dạy, chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh con em các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 • Thực hiện tốt công tác nuôi dạy học sinh bán trú ở trường miền núi

  29/06/2020
  Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở (PTDTBT THCS) Phúc Yên được thành lập theo Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình, nhà trường có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục, lao động, văn hóa thể thao và tổ chức nuôi dưỡng học sinh trên địa bàn xã Phúc Yên là xã khó khăn của huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
 • Trường PTDTNT tỉnh Kon Tum thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục

  17/06/2020
  Trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Kon Tum được thành lập năm 1988 theo Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 1988 của UBND tỉnh Gia Lai - Kon Tum (nay là tỉnh Kon Tum) nhằm đào tạo con em dân tộc thiểu số, con em gia đình các dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhằm góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum.
 • Trường PTDTNT tỉnh Cao Bằng không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục

  06/06/2020
  Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Cao Bằng (tiền thân là trường Thiếu nhi Rẻo cao) được thành lập năm 1959, trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã có rất nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục học sinh dân tộc thiểu số phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng
 • Tỉnh Cao Bằng thực hiện tốt chế độ chính sách cho học sinh dân tộc thiểu số

  06/06/2020
  Với đặc điểm là một tỉnh mà người dân tộc thiểu số chiếm đa số, chính quyền các cấp và ngành giáo dục tỉnh Cao Bằng rất quan tâm, chú trọng phát triển giáo dục dân tộc, thực hiện tốt chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số và đặc biệt quan tâm đến đối tượng học sinh dân tộc rất ít người.