Kiểm tra tình hình triển khai dự án theo chương trình mục tiêu phát triển vùng dân tộc thiểu số

Ngày 13/12, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã kiểm tra tình hình triển khai Tiểu dự án 2 - Dự án 4 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg tại Trường Đại học Tây Nguyên.

Tiểu dự án 2 - Dự án 4 là một trong các nhiệm vụ mà Bộ GDĐT được giao chủ trì thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Đoàn công tác Bộ GDĐT làm việc với Trường Đại học Tây Nguyên

Theo Quyết định số 407/QĐ-BGDĐT ngày 27/01/2022, Bộ GDĐT giao Ban Quản lý các dự án Bộ GDĐT là Chủ đầu tư các dự án thuộc Tiểu dự án 2 – Dự án 4 của Chương trình, Trường Đại học Tây Nguyên là đơn vị thụ hưởng, phối hợp với Chủ đầu tư của dự án trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, Khoa Y Dược - Trường Đại học Tây Nguyên được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh để định hướng phát triển thành Trường Đại học Y Dược Tây Nguyên.

Trao đổi tại buổi kiểm tra, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Tây Nguyên đánh giá cao và khẳng định sự đầu tư này được phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của nhà trường. Dự án được triển khai tại nhà trường sẽ có tác động tích cực đến nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại các tỉnh vùng Tây Nguyên (nhất là ngành Y - Dược). Các công tác triển khai thực hiện dự án đầu tư nhìn chung thuận lợi. Hiện nay, công tác chuẩn bị mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật của dự án đã sẵn sàng, đảm bảo mặt bằng sạch để triển khai dự án.

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc Lê Như Xuyên, Trưởng đoàn kiểm tra cũng nhấn mạnh, đầu tư xây dựng Khoa Y Dược - Trường Đại học Tây Nguyên phù hợp với chủ trương của Chính phủ tại Quyết định số 1719/QĐ-TT ban hành Chương trình. Bộ GDĐT đã có Công văn số 5524/BGDĐT-KHTC ngày 21/10/2022 về việc xây dựng phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển Chương trình năm 2023 gửi Ủy ban Dân tộc đề xuất giao vốn ngân sách đầu tư năm 2023. Căn cứ tình hình giao vốn năm 2023 của cấp có thẩm quyền, Bộ GDĐT sẽ phân bổ vốn cho trường Đại học Tây Nguyên để triển khai các nhiệm vụ của Chương trình.

Địa điểm triển khai Tiểu dự án 2 - Dự án 4 tại Trường Đại học Tây Nguyên

Lắng nghe báo cáo và kiểm tra các minh chứng, đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT đánh giá, Trường Đại học Tây Nguyên đã làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư. Theo đó, nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Buôn Ma Thuột để phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 16/1/2019).

UBND tỉnh đã giao 123.184.7 m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột cho Trường Đại học Tây Nguyên, cho phép Trường Đại học Tây Nguyên chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Khoa Y Dược - Trường Đại học Tây Nguyên.

Nhà trường cũng đã kịp thời trình Bộ GDĐT phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Khoa Y Dược - Trường Đại học Tây Nguyên.

Trong thời gian tới, nhà trường mong muốn Bộ GDĐT đầu tư dự án đồng bộ, đảm bảo dự án đầu tư xong là đáp ứng đầy đủ các điều kiện đưa vào sử dụng ngay.

Về phía Bộ GDĐT, đoàn kiểm tra đề nghị Trường Đại học Tây Nguyên phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các dự án để triển khai Tiểu dự án 2 – Dự án 4 đúng quy định, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy trình đầu tư và kế hoạch. Nhà trường lưu ý thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo thường xuyên, định kỳ về Bộ theo quy định.

Phó Vụ trưởng Lê Như Xuyên nhấn mạnh, ban lãnh đạo nhà trường cũng cần xác định đúng trọng điểm đầu tư, lưu ý quan tâm hơn trong định hướng phát triển nhà trường về việc đào tạo giáo viên các môn đặc thù như giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số.

Trung tâm Truyền thông giáo dục

In trang