Trường Đại học Tây Bắc tích cực tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia vùng dân tộc thiểu số

Chiều 1/12, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã kiểm tra tình hình triển khai Tiểu dự án 2 - Dự án 4 năm 2022 tại Trường Đại học Tây Bắc theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg.

Tiểu dự án 2 - Dự án 4 là một trong các nhiệm vụ mà Bộ GDĐT được giao chủ trì thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2025.

Ông Lê Như Xuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc, Bộ GDĐT - Trưởng đoàn kiểm tra điều hành buổi làm việc

Báo cáo của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN Trường Đại học Tây Bắc nhận định, nếu Tiểu dự án 2 - Dự án 4 được triển khai tại nhà trường sẽ tác động tích cực đến nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho vùng DTTS&MN tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Báo cáo ghi nhận, Bộ GDĐT đã có các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành Trường Đại học Tây Bắc trong công tác phối hợp triển khai thực hiện dự án tại trường. Ban Quản lý các dự án - Bộ GDĐT và Hội đồng trường thường xuyên chỉ đạo, giám sát quá trình triển khai thực hiện.Từ các đề xuất của trường về nội dung đề nghị đầu tư, Bộ đã có các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện các nội dung đề xuất đầu tư, cũng như làm việc với trường để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên do nên trường, hiện nay trường đang hoàn thành báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Công tác quyết toán các dự án đã triển khai trong giai đoạn trước của trường đang còn chưa thực hiện xong.

Đánh giá của đoàn kiểm tra ghi nhận, Trường Đại học Tây Bắc gặp những vướng mắc như: mặt bằng sạch để triển khai các công trình mới không có, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn; sự trùng lặp nội dung đầu tư: các hạng mục đề xuất đầu tư của dự án đang thuộc dự án “Đầu tư xây dựng hoàn thiện Trường Đại học Tây Bắc” mà nhà trường vẫn đang triển khai; không có nguồn vốn để giải phóng mặt bằng. Trường đề nghị Bộ GDĐT và các đơn vị liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ trường đảm bảo các điều kiện tiếp nhận dự án để triển khai theo tiến độ chung của Chương trình.

Về phía Bộ GDĐT, đoàn kiểm tra đề nghị Trường Đại học Tây Bắc khẩn trương thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung tại thông báo Kết luận số 1623/TB-BGDĐT của Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng tại buổi làm việc với nhà  trường ngày 09, 10/11/2022. Trường Đại học Tây Bắc phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các dự án xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gửi Bộ GDĐT để thẩm định.

 

Trung tâm Truyền thông giáo dục

In trang