Chương trình MTQG DTTS giai đoạn 2021-2025: Đề xuất giải pháp đầu tư hiệu quả cho giáo dục

Sáng 14/11, tại TP Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội thảo Đánh giá tình hình và đề xuất giải pháp triển khai hiệu quả các nội dung do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Hội thảo do Vụ Giáo dục dân tộc, Bộ GDĐT làm đầu mối tổ chức, với sự tham dự của gần 70 đại biểu đến từ các sở, ban, ngành liên quan của 13 địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hai nhiệm vụ quan trọng

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc Lê Như Xuyên cho biết, ngày 09/8/2022, Bộ GDĐT đã ban hành Quyết định số 2182/QĐ-BGDĐT kèm theo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 2183/QĐ-BGDĐT kèm theo Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 của Bộ GDĐT.

Quang cảnh hội thảo

Các văn bản này nhằm triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Tài chính về việc giao dự toán nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Chương trình do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quyết định số 1719/QĐ-TTg ban hành ngày 14/10/2021.

Theo đó, Bộ GDĐT được giao 2 nhiệm vụ: Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ đầu tư cơ sở vật chất (CSVC) cho các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc đối với Trường Đại học Tây Bắc và Trường Đại học Tây Nguyên; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan, hướng dẫn tổ chức thực hiện đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT), trường phổ thông có học sinh bán trú (HSBT) và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Thực hiện nhiệm vụ được giao, hiện nay các địa phương đang tích cực triển khai các công việc của hoạt động đầu tư cơ sở vật chất (CSVC), trang thiết bị cho các trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có HSBT. Bộ GDĐT đã có Công văn số 5828/BGDĐT-GDDT ngày 07/11/2022 đề nghị các địa phương cáo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung do Bộ GDĐT chủ trì.

Về nâng cao chất lượng dạy và học, song song với ban hành các văn bản cần thiết, năm 2022, Bộ triển khai khảo sát, biên soạn, tập huấn, in ấn và cấp phát tài liệu cho nhà trường PTDTNT, PTDTBT và trường phổ thông có HSBT. Các bộ tài liệu này liên quan đến các nội dung sau: khởi nghiệp trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa dân tộc; nâng cao năng lực dạy học môn Toán, Tiếng Việt, môn Ngữ văn; phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục; hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh; nâng cao năng lực quản trị nhà trường cho cán bộ quản lý;...

Phó Vụ trưởng Lê Như Xuyên phát biểu khai mạc hội thảo

Với hoạt động xoá mù chữ cho người dân ở vùng đồng bào DTTS, Bộ GDĐT tổ chức thẩm định và hoàn thiện, in ấn và cấp phát các bộ tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1, dành cho giáo viên, học viên; tổ chức tập huấn tại 3 miền cho giáo viên, bộ đội biên phòng về dạy học xóa mù chữ xóa mù chữ giai đoạn 1; tổ chức biên soạn các bộ tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2.

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ do Bộ GDĐT chủ trì, Phó Vụ trưởng Lê Như Xuyên đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, đánh giá tình hình, chia sẻ kinh nghiệm nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai Chương trình của các địa phương, đơn vị.

Kịp thời rà soát vướng mắc đ tháo gỡ

Báo cáo tại hội thảo, đại diện Vụ Giáo dục dân tộc nhấn mạnh đến tình hình thực tiễn, khó khăn và phương hướng, giải pháp đề xuất.

Cùng với những vướng mắc, khó khăn trong thực tế triển khai tại các địa phương, báo cáo của Vụ Giáo dục dân tộc nêu rõ, trong thời gian tới, Bộ GDĐT sẽ tiếp tục củng cố và phát triển hợp lý hệ thống các trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có HSBT.

Đồng thời, đầu tư bổ sung, nâng cấp CSVC cho các trường chưa đạt chuẩn quốc gia để đảm bảo tốt việc tổ chức dạy - học (bao gồm cả các hoạt động dạy và học trực tuyến), nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh bán trú, nội trú. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có HSBT. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác xoá mù chữ, duy trì và nâng cao hiệu quả công tác xoá mù chữ.

Nhiều ý kiến trao đổi được ghi nhận tại hội thảo

Về giải pháp, Bộ GDĐT đề xuất Uỷ ban Dân tộc - Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương hoàn thành việc xây dựng, ban hành hoặc trình ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn thực hiện Chương trình. Tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước hằng năm theo kế hoạch của giai đoạn 2021-2025.

Đặc biệt lưu ý, Bộ đề xuất để các trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có HSBT không trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn thuộc đối tượng được đầu tư theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg. 

Về phía mình, Bộ GDĐT sẽ vừa tăng cường quản lý và điều hành, tiếp tục rà soát những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo tháo gỡ kịp thời; vừa tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình tổ chức thực hiện Chương trình tại các địa phương; vừa đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền.

Đối với các địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh cần khẩn trương hoàn thiện ban hành các quy định về quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình tại địa phương theo quy định; chú trọng công tác quản lý, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.

Trong khuôn khổ hội thảo, đa số đại biểu đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của hội thảo, đồng tình các đánh giá về khó khăn, vướng mắc. Những ý kiến trao đổi thêm xoay quanh các nội dung như xoá mù chữ, tuyển sinh, tập huấn, nguồn vốn,...

Điều hành phiên thảo luận, Phó Vụ trưởng Lê Như Xuyên đã lắng nghe và cùng cán bộ đầu mối phụ trách Chương trình có những chia sẻ, làm rõ các thông tin, trao đổi của đại biểu. Phó Vụ trưởng cũng đề nghị các địa phương chú trọng công tác rà soát thực trạng, báo cáo số liệu kỹ càng, chuẩn xác để triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả cũng như xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 2026-2030 phù hợp tình hình thực tiễn.

Trung tâm Truyền thông giáo dục

In trang