Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc ký kết phối hợp giai đoạn 2021-2025

Chiều 28/10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018-2021 và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ GDĐT và Ủy ban Dân tộc.

Cùng dự, về phía Ủy ban Dân tộc có Thứ trưởng Lê Sơn Hải, Thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc. Bộ GDĐT có Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Ngô Thị Minh, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025

Báo cáo tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc (Bộ GDĐT) Lê Thị Thanh Nhàn cho biết: Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ GDĐT, Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2018- 2021 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từ việc chỉ đạo thực hiện các chính sách dân tộc liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo đến phối hợp về công tác thống kê, thông tin, tuyên truyền chính sách dân tộc; công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chính sách phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Hai bên đã phối hợp rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách dân tộc nói chung, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng. Phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, dự án nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Hai bên cũng tích cực cho ý kiến góp ý kịp thời, đảm bảo chất lượng nhiều dự thảo văn bản của hai cơ quan, góp phần nhanh chóng đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Từ năm 2018 đến nay, Ủy ban Dân tộc, Bộ GDĐT đã phối hợp xây dựng và sửa đổi 2 Luật, 7 Nghị định; xây dựng báo cáo và các văn bản giải quyết những khó khăn, vướng mắc về tổ chức thực hiện chính sách giáo dục trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi…

Đồng thời, tích cực phối hợp xây dựng Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2030; rà soát, tích hợp các chính sách phát triển giáo dục dân tộc vào Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2030…

Một trong những hoạt động phối hợp hiệu quả giữa hai bên là tổ chức Lễ tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu xuất sắc hàng năm. Từ 2018 đến năm 2020, đã có 431 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương. Qua đó, tôn vinh những tấm gương con em các dân tộc thiểu số đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện; khuyến khích phong trào thi đua học tập của học sinh dân tộc thiểu số trên cả nước.

Từ những kết quả đạt được trong giai đoạn 2018-2021, Bộ GDĐT và Ủy ban Dân tộc thống nhất Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025, với các nội dung phối hợp bao gồm: Công tác chỉ đạo thực hiện, rà soát, đề xuất chính sách dân tộc; triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; phối hợp về công tác thống kê, thông tin, tuyên truyền; kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu về giáo dục dân tộc; sơ kết, tổng kết chương trình phối hợp giữa hai cơ quan và một số nội dung khác.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được sau 3 năm triển khai chương trình phối hợp giữa hai cơ quan, những kết quả này góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.

Hai Bộ trưởng cũng đồng thời khẳng định việc ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ GDĐT, Ủy ban Dân tộc là hết sức cần thiết để tiếp tục triển khai những hoạt động cụ thể trong xây dựng, tổ chức triển khai các cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho sự đổi mới và phát triển của giáo dục dân tộc, mang lại sự công bằng, bình đẳng trong tiếp cận giáo dục cho đồng dân tộc thiểu số.

Chia sẻ về tầm quan trọng của công tác giáo dục dân tộc, hai Bộ trưởng mong muốn chương trình phối hợp sẽ được triển khai sớm, đúng tiến độ và có hiệu quả. Ngoài các hoạt động chung đã thống nhất, các đơn vị chuyên môn của hai cơ quan cần thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất các giải pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả của công tác phối hợp.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục

In trang