Tỉnh Yên Bái quan tâm phát triển giáo dục dân tộc

Yên Bái là tỉnh miền núi có đông đồng bào dân tộc, học sinh dân tộc thiểu số chiếm trên 60% vì vậy trong những năm qua các cấp ủy Đảng chính quyền và các ban ngành của tỉnh đã rất phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi, trong đó, việc phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng DTTS, miền núi được đặc biệt quan tâm.

Năm học 2020-2021 toàn tỉnh Yên Bái có 9 trường PTDTNT với gần 3.000 học sinh. Có 54 trường PTDTBT, 54 trường có học sinh bán trú với gần 29 nghìn học sinh bán trú. Vì vậy, Yên Bái đặc biệt quan tâm phát triển giáo dục dân tộc.

Cùng với việc triển khai thực hiện các chính sách của Trung ương, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều chính sách rất thiết thực thúc đẩy phát triển giáo dục dân tộc như: (i) Hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh trường PTDTBT học 2 buổi/ngày mà không được hưởng chính sách theo Nghị định 116/2016/NĐ của Chính phủ (từ năm 2017 đến nay đã chi 9,5 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh); (ii) Hỗ trợ kinh phí thuê nhân viên nấu ăn ngoài số kinh phí được Trung ương hỗ trợ để phục vụ thuê khoán lao động nấu ăn cho học sinh bán trú (từ năm 2016 đến nay đã chi 20,1 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh); (iii) Hỗ trợ kinh phí cho học sinh THPT của 2 huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải không được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP mỗi em 200.000đ/tháng (từ năm 2016 đến nay đã chi trên 4 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh).

Tổng các nguồn vốn đầu tư cho giáo dục đào tạo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái khoảng 3.130 tỷ đồng, trong đó đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa trên 1.900 tỷ đồng. Đặc biệt khối phòng ở bán trú, nội trú và nhà ở công vụ của giáo viên đã được chú trọng đầu tư. Năm 2020 toàn tỉnh có khoảng 2.400 phòng ở cho học sinh, 1.500 Phòng ở công vụ cho giáo viên, tạo điều kiện cơ sở vật chất tối thiểu giúp các cán bộ, giáo viên yên tâm công tác, nhất là ở vùng khó khăn.

Ngoài việc quan tâm hỗ trợ các chính sách, đầu tư cơ sở vật chất thiết bị, tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo ngành giáo dục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh người dân tộc thiểu số như: thực hiện tốt công tác tăng cường tiếng Việt; bố trí đội ngũ, cơ sở vật chất để thực hiện công tác dạy học 2 buổi/ngày tại các trường PTDTBT; chỉ đạo Sở GD&ĐT ban hành Quyết định quy định các nội dung giáo dục đặc thù, hướng dẫn xây dựng hệ thống hồ sơ quản lý các nội dung giáo đặc đặc thù trong trường PTDTNT, PTDTBT (trên toàn quốc chỉ có tỉnh Yên Bái và một số tỉnh ban hành Quyết định quy định về nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù)... Với sự quan tâm, sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, đến nay chất lượng giáo dục của các trường vùng đồng bào DTTS từng bước được nâng lên. Tỷ lệ học sinh trường PTDTBT được xếp loại hoàn thành môn Tiếng Việt đạt 99,4% (tăng 03 %); môn Toán đạt 99,5% (tăng 0,2% so với năm học 2015-2016). Mô hình trường PTDTBT đã khắc phục được tình trạng học sinh bỏ học, học sinh đi học không chuyên cần (đến năm học 2019-2020 không còn học sinh tiểu học bỏ học).

Đặc biệt, điểm nhấn trong công tác Giáo dục dân tộc trong những năm gần đây của tỉnh Yên Bái là công tác giáo dục kỹ năng sống, công tác giáo dục văn hóa dân tộc và thực hiện phong trào thương thân tương ái. Toàn tỉnh: Có 31 trường PTDTNT, PTDTBT phối hợp với các đơn vị công an bộ đội hướng dẫn học sinh nếp sống nội vụ; các trường đều tổ chức trồng trọt, chăn nuôi, vừa rèn kỹ năng lao động vừa cải thiện đời sống. Nhiều trường đã tích hợp giáo dục văn hóa dân tộc thông qua các môn học và các hoạt động ngoài giờ chính khóa,v.v... qua đó, giúp học sinh có hiểu biết và biết trân trọng, gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa dân tộc của dân tộc mình, với một số mô hình tiêu biểu là: mô hình trường học nông trại, trường học du lịch, trường học hạnh phúc...

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, tỉnh đã chỉ đạo phát động phong trào Phòng kết nghĩa với Phòng, Trường kết nghĩa với Trường; lớp lớn kết nghĩa với lớp nhỏ; thầy cô nhận đỡ đầu học sinh. Từ năm học 2015-2016 đến nay, đã huy động được trên 900 lượt tập thể, cá nhân nhận giúp đỡ các trường PTDTBT, trường có học HSBT với gần 60 tỷ đồng để xây dựng phòng học, phòng ở, trang bị phục vụ học tập và trong sinh hoạt hằng ngày.

Với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự chỉ đạo, hướng dẫn sát sao về chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo, chắc chắn trong thời gian tới lĩnh vực giáo dục dân tộc của tỉnh Yên Bái sẽ thực sự khởi sắc.

Vụ Giáo dục Dân tộc

In trang