Tỉnh Cao Bằng thực hiện tốt chế độ chính sách cho học sinh dân tộc thiểu số

Với đặc điểm là một tỉnh mà người dân tộc thiểu số chiếm đa số, chính quyền các cấp và ngành giáo dục tỉnh Cao Bằng rất quan tâm, chú trọng phát triển giáo dục dân tộc, thực hiện tốt chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số và đặc biệt quan tâm đến đối tượng học sinh dân tộc rất ít người.

Cao Bằng là tỉnh phía Đông Bắc của tổ quốc, có diện tích đất tự nhiên 6.690,72 km², là cao nguyên đá vôi xen lẫn núi đất, có độ cao trung bình trên 200 m, vùng biên giới có độ cao từ 600- 1.300 m so với mặt nước biển. Địa hình rừng núi chiếm hơn 90% diện tích toàn tỉnh, có 333,403 km đường biên giới giáp Trung Quốc. Tỉnh Cao Bằng có 10 đơn vị hành chính gồm 01 thành phố và 09 huyện với 161 xã, phường, thị trấn. Theo kết quả điều tra dân số ngày 01/04/2019, toàn tỉnh Cao Bằng có 530.341 người, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 94,2% dân số toàn tỉnh, bao gồm các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Lô Lô, Ngái.

Năm học 2019-2020, toàn tỉnh có 531 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, trong đó có 185 trường Mầm  non,132 trường tiểu  học, 99 trường trung học cơ sở, 85 trường tiểu học và trung học cơ sở, 6 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, 24 trường trung học phổ thông. Số trường đạt chuẩn quốc gia 149/531trường đạt tỷ lệ 28,06%.

Về phát triển quy mô, mạng lưới trường chuyên biệt: Năm học 2019-2020, tỉnh Cao Bằng có 13 trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), trong đó có 12 trường cấp huyện, 01 trường cấp tỉnh, với 2.752 học sinh cấp trung học cơ sở và 400 học sinh cấp trung học phổ thông. Tất cả các học sinh đang theo học tại các trường PTDTNT hiện nay của tỉnh Cao Bằng đều thuộc diện hưởng chế độ nội trú theo Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính; Quy mô các trường PTDTNT cấp huyện là 8 lớp/230 -250 học sinh, trường PTDTNT cấp tỉnh là 12 lớp/400 học sinh. Các trường PTDTNT đều được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất như phòng học, khu nhà nội trú học sinh, nhà bếp, nhà ăn, công trình vệ sinh, nước sạch... đảm bảo nhu cầu tối thiểu cho việc chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục học sinh dân tộc thiểu số.

Hiện nay toàn tỉnh có 42 trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT), trong đó có 33 trường PTDTBT cấp trung học cơ sở, 03 trường PTDTBT liên cấp tiểu học và trung học cơ sở, 06 trường PTDTBT cấp tiểu học. Có 01 trường PTDTBT cấp trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia. Các trường đã đi vào hoạt động ổn định và thực hiện tổ chức cho học sinh ăn, ở nội trú, hợp đồng với người lao động và cắt cử giáo viên nấu ăn và quản lý học sinh bán trú.

Quy mô hệ thống trường PTDTNT, PTDTBT trong tỉnh ngày càng được mở rộng là điều kiện thuận lợi để tổ chức dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số. Công tác tuyển sinh vào trường PTDTNT, PTDTBT được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh dân tộc thiểu số đặc biệt học sinh dân tộc thiểu số rất ít người và học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thực hiện tốt mục tiêu tạo nguồn đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số và nguồn nhân lực có chất lượng cho địa phương.

Các trường PTDTNT, PTDTBT tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá phù hợp với đối tượng học sinh. Quan tâm phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, tăng cường giáo dục học sinh về chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; giáo dục bảo tồn bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, tổ chức các hoạt động lao động, sản xuất,... phù hợp với lứa tuổi.

Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý công tác tại khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số, giáo viên các trường PTDTNT, PTDTBT được quan tâm bồi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Do đó, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn của ngày càng tăng; các nhà trường tăng cường tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thông qua các hoạt động sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường.

Các chế độ, chính sách với học sinh được thực hiện đúng, đủ và kịp thời theo quy định hiện hành.

Chính sách cho học sinh theo Nghị định 116: Ngay từ đầu năm học các cơ sở giáo dục đã chủ động triển khai thực hiện việc thu hồ sơ, rà soát, lập danh sách học sinh thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116, thành lập Hội đồng xét duyệt hồ sơ học sinh, lập danh sách kèm biên bản họp xét của hội đồng trường gửi cơ quan quản lý giáo dục thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét và ra quyết định phê duyệt. Tính đến hết học kỳ I năm học 2019-2020 tỉnh Cao Bằng đã cấp tổng số kinh phí là 86.067.346.000 đồng cho các khoản hỗ trợ tiền ăn, tiền ở cho học sinh, hỗ trợ kinh phí cho việc nấu ăn tập trung và các khoản hỗ trợ khác theo NĐ số 116/2016/NĐ-CP cho các trường PTDTBT.  

Đối với việc cấp phát gạo: Sau khi có quyết định cấp xuất gạo của Bộ Tài chính cho tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo ký hợp đồng vận chuyển gạo với Cục dự trữ nhà nước được giao nhiệm vụ vận chuyển gạo cho tỉnh Cao Bằng (Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái); gạo được vận chuyển đến trung tâm các huyện, thành  phố của tỉnh Cao Bằng, các Phòng Giáo dục và Đào tạo là đầu mối tiếp nhận gạo của huyện để phát gạo về các trường có học sinh được hưởng. Đến hết học kỳ I năm học 2019-2020 tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành việc cấp phát gạo cho học sinh với tổng số 2.439.660 kg.

Chế độ đối với học sinh các trường PTDTNT theo Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT: Tính đến hết học kỳ I năm học 2019-2020 trên địa bàn toàn tỉnh có 3.152 học sinh dân tộc nội trú được hưởng chính sách hỗ trợ, trong đó học sinh trung học PTDTNT tỉnh là 400 học sinh, học sinh các trường PTDTNT huyện là 2.752 học sinh.

Việc thực hiện chính sách theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP: Năm học 2019 - 2020, số trẻ em học sinh dân tộc thiểu số ít người toàn tỉnh là 775 trong đó có 220 trẻ dân tộc Lô Lô, 1 trẻ em dân tộc Ngái, 554 học sinh các bậc Tiểu học, THCS, THPT.

Trẻ mẫu giáo được học tại các trường mầm non; trường, lớp mẫu giáo công lập; học sinh tiểu học được học tại các trường PTDTBT, trường tiểu học; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học được vào học tại các trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường trung học cơ sở; học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tuyển thẳng vào học tại các trường PTDTNT, trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp và trung cấp; học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông được xét tuyển thẳng vào học tại các trường, khoa dự bị đại học, các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Năm học 2019- 2020, toàn tỉnh có 118 học sinh được tuyển vào học tại các trường PTDTBT trung học cơ sở (18 học sinh tiểu học, 100 học sinh cấp trung học cơ sở); 36 học sinh học tại trường PTDTNT cấp huyện; 14 học sinh được tuyển vào học tại trường PTDTNT cấp tỉnh. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ học tập trực tiếp cho cha mẹ (hoặc người chăm sóc) trẻ mẫu giáo, cho học sinh, sinh viên. Năm học 2017-2018, toàn tỉnh đã chi trả 4.637.856.000 đồng cho 705 học sinh; năm học 2018-2019, toàn tỉnh đã chi trả 6.454.787.400 đồng cho 777 học sinh; tính đến hết học kỳ I năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh đã chi trả 2.284.866.000 đồng cho 775 học sinh.

Việc triển khai đầy đủ, kịp thời chính sách cho học sinh đã góp phần giảm bớt khó khăn về kinh tế đối với các gia đình học sinh dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, tạo điều kiện cho học sinh có chỗ ăn, chỗ ở để các em yên tâm học tập, huy động tối đa trẻ em, học sinh dân tộc thiểu số đến trường, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng bỏ học đồng thời góp phần quy hoạch mạng lưới trường, lớp đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số.

Vụ Giáo dục Dân tộc

In trang