Tỉnh Điện Biên với công tác phân luồng học sinh sau cấp trung học cơ sở

17/10/2018 In bài viết

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh sau trung học sơ sở (THCS) bằng nhiều việc làm, cụ thể để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh Điện Biên có những bước phát triển vững chắc; quy mô trường, lớp và học sinh tăng; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được bổ sung về số lượng và bảo đảm chất lượng; giáo dục vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm; các mục tiêu về phát triển giáo dục đào tạo đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS trên địa bàn tỉnh Điện Biên luôn được quan tâm, qua đó góp phần tích cực phát triển nguồn nhân lực phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.


Hội thảo tọa đàm về công tác phân luồng HS sau THCS tại tỉnh Điện Biên

Được biết, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh sau THCS bằng nhiều việc làm cụ thể như:

Ban hành Công văn số 2786/SGDĐT-GDTrH ngày 01/12/2017 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 09/10/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau THCS trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong giáo dục trung học. Cung cấp rộng rãi thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu thị trường lao động, phục vụ nhu cầu địa phương.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc nội dung giáo dục hướng nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với học sinh khối lớp 9 cấp THCS với thời lượng 01 tiết/tháng; thực hiện tích hợp, lồng ghép giáo dục hướng nghiệp thông qua dạy học các môn văn hoá, qua các hoạt động giáo dục, hoạt động ngoại khoá. Tập trung đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Chỉ đạo thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung bồi dưỡng giáo dục hướng nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện công tác phân luồng học sinh sau THCS thông qua bồi dưỡng thường xuyên trong năm học.

Thực hiện lồng ghép kiểm tra công tác giáo dục hướng nghiệp nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS trong các đợt kiểm tra đầu năm học, sau tết; các cuộc thanh tra chuyên đề; thẩm định trường chuẩn quốc gia; kiểm tra theo chuyên đề chuyên môn.

Từ kết quả trên cho thấy, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về việc thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS.

Các cơ sở giáo dục đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn. Phân công giáo viên có kinh nghiệm thực hiện có chất lượng, hiệu quả chương trình giáo dục hướng nghiệp. Tập trung tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho học sinh giúp học sinh tự đánh giá đúng khả năng học tập của bản thân, xem xét nhu cầu lao động xã hội và hoàn cảnh gia đình để chọn hướng đi cho phù hợp.

Các trường cao đẳng trực thuộc tỉnh, căn cứ kế hoạch phát triển nhà trường, kế hoạch dạy nghề được phê duyệt, chỉ tiêu tuyển sinh được UBND tỉnh giao, ban hành các văn bản hướng dẫn tuyển sinh hệ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, học nghề gửi UBND cấp huyện, cấp xã và triển khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; Liên kết với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh để đào tạo những ngành, nghề đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của địa phương.

Mặc dù vậy, công tác phân luồng học sinh sau THCS tại tỉnh Điện Biên vẫn còn gặp một số khó khăn:

Công tác tuyên truyền, tư vấn nghề nghiệp, tư vấn tuyển sinh của một số trường THCS, của một số cơ sở đào tạo nghề, đào tạo trung cấp chuyên nghiệp của tỉnh chưa thực sự sâu rộng và hiệu quả nên chưa thu hút được người học; Nhận thức của người dân và xã hội đối với giáo dục nghề nghiệp còn hạn chế.

Tỉ lệ học sinh sau tốt nghiệp THCS vào học trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề hiện còn thấp; số học sinh học xong THCS ở nhà lao động sản xuất nông, lâm nghiệp, lao động tự do còn nhiều.

Vấn đề giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường từ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường nghề gặp nhiều khó khăn. Nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề kỹ năng làm việc và khả năng đáp ứng yêu cầu công việc còn hạn chế.

Chính sách thu hút, khuyến khích đối với người học nghề chưa hấp dẫn; chưa có chính sách ưu đãi tuyển dụng lao động có tay nghề giỏi.

Để thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh sau THCS, được biết trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau: Nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau THCS; Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS; Xây dựng đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS; Tiếp tục làm tốt tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp huy động, ưu tiên bố trí lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung thiết bị dạy đồ dùng học đáp ứng yêu cầu dạy và học; Tích cực huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS; Đổi mới cơ chế quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề./.

 

Lưu Văn Minh

(Vụ GDDT)