Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Anh Dũng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học

Sáng 4/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học nhiệm kỳ 2021-2026 cho đồng chí Nguyễn Anh Dũng. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn dự và trao quyết định bổ nhiệm.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho đồng chí Nguyễn Anh Dũng

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, chuyên viên cao cấp thuộc Vụ Giáo dục Đại học được bổ nhiệm chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học theo Quyết định số 3568/QĐ-BGDĐT ngày 22/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn tin tưởng với năng lực chuyên môn và kinh nghiệm quản lý, trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Anh Dũng sẽ tiếp tục phát huy khả năng, tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Vụ Giáo dục Đại học hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ giao phó.

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ, Vụ Giáo dục Đại học và quyết tâm nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước khi về công tác tại Bộ GDĐT, Đồng chí Nguyễn Anh Dũng đã có thời gian làm công tác nghiên cứu, giảng dạy và quản lý tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục

In trang