Lễ khởi động Dự án hợp tác đổi mới giáo dục đại học

Chiều 1/8, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hoàng Minh Sơn đã tham dự và phát biểu tại Lễ khởi động Dự án hợp tác đổi mới giáo dục đại học (Partnership for Higher Education Reform - PHER).

Dự án PHER nằm trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục đại học của Cơ quan Hợp tác Phát triển Hoa Kỳ (USAID), là sáng kiến kéo dài 5 năm từ 2022 đến 2026, giao cho Đại học Indiana, Hoa Kỳ làm đơn vị thực hiện dự án.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi lễ

Đại học Indiana sẽ hợp tác, hỗ trợ ba cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam là Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Đà Nẵng phát triển bền vững và tự chủ hơn trong các lĩnh vực quản trị, đào tạo, nghiên cứu và kết nối với doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu về nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đề cao ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án này. Với việc tham gia dự án PHER, Thứ trưởng kỳ vọng ba đại học sẽ kết nối với các chuyên gia từ Đại học Indiana để hợp tác mạnh mẽ, hiệu quả, đạt những kết quả tích cực không chỉ với ba đại học mà còn lan tỏa kinh nghiệm trong triển khai đổi mới GDĐH đến toàn hệ thống.

Dán này là sản phẩm của quá trình tham vấn sâu rộng giữa USAID và 3 đại học Việt Nam cùng Bộ GDĐT, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại học Indiana và Ngân hàng Thế giới.

Bốn trụ cột của d án bao gồm: Đổi mới quản trị đại học; Nâng cao chất lượng giảng dạy; Tăng cường năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; Thúc đẩy liên kết đại học - doanh nghiệp. Các hoạt động của dự án cũng được tổ chức thành 4 hợp phần với tên gọi tương ứng.

Dự án hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường năng lực quản trị của cơ sở GDĐH Việt Nam

Cụ thể, PHER sẽ giới thiệu, cập nhật những phương pháp dạy và học mới hiện đại, toàn diện và có tính thực tiễn cao để ba đại học triển khai một số phương pháp đào tạo giúp cho sinh viên chú trọng phát triển kỹ năng mềm và cách áp dụng kiến thức trên lớp vào cuộc sống.

Ngoài ra, d án sẽ cùng ba đại học hoàn thiện các chương trình hỗ trợ nghiên cứu, cũng như hình thành các chương trình hợp tác đào tạo và liên kết giữa đại học - doanh nghiệp giúp sinh viên sẵn sàng gia nhập thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp.

PHER sẽ tăng cường khả năng kết nối mạng lưới các nhà khoa học Việt Nam với quốc tế thông qua việc hình thành và vận hành các nhóm nghiên cứu mạnh trong một số lĩnh vực ưu tiên, thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp và khu vực tư nhân bằng cách hỗ trợ các đại học chủ động tìm kiếm, kết nối và chứng minh khả năng tạo ra giá trị cho doanh nghiệp cũng như cộng đồng và xã hội.

Cuối cùng, PHER hỗ trợ các đại học trên phương diện quản trị, thông qua giới thiệu, hỗ trợ xây dựng, triển khai các phương thức, mô hình, công cụ quản trị hiện đại, hiệu quả; hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị cho các cấp lãnh đạo và tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm quản trị với những lãnh đạo đại học trên thế giới.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục

In trang