Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.38692392; 024.38681550; 024.38681474; Fax: 024.38681550; 024.38694905; Email: vugddh@moet.edu.vn