• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/05/2023
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/05/2023
Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu 2059/BGDĐT-GDĐH Ngày ban hành 09/05/2023
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...