• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/04/2023
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/04/2023
Thông báo về việc điều chỉnh nội dung Thông báo số 143/TB-BGDĐT ngày 10/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức thi tuyển công chức năm 2023
Số ký hiệu 641/TB-BGDĐT Ngày ban hành 19/04/2023
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chánh Văn phòng Nguyễn Viết Lộc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...