• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 11/03/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 11/03/2021
Quyết định Phê duyệt kế hoạch khảo sát "Đánh giá chất lượng đào tạo trực tuyến đang triển khai thực hiện tại các cơ sở giáo dục đại học trong thời gian phòng chống dịch bênh COVID-19"
Số ký hiệu 937/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 11/03/2021
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...