Bộ GDĐT thông báo tuyển dụng công chức về Vụ Giáo dục Đại học

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao năm 2023. Vụ Giáo dục Đại học (GDĐH) đã có văn bản báo cáo Lãnh đạo Bộ được tuyển dụng 01 công chức đang thiếu vào vị trí Hành chính -Văn thư.

Vị trí tuyển dụng: Vị trí Chuyên viên Hành chính - Văn thư

Số lượng tuyển dụng: 01 công chức

Hình thức tuyển dụng: Tiếp nhận vào làm công chức theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức hoặc tiếp nhận, điều động trường hợp đang là công chức.

Dự kiến phân công nhiệm vụ: Thực hiện các công việc về Hành chính - Văn thư.

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

- Có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác phù hợp với công việc hành chính, tổng hợp, văn thư;

- Đối với đối tượng thực hiện tiếp nhận vào làm công chức, phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;

- Có trình độ sử dụng ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

Hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận vào làm công chức: Được quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP.

Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: Trong giờ hành chính từ ngày thông báo tới trước 16 giờ 00, thứ Sáu, ngày 15/12/2023.

Địa chỉ và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Địa chỉ: số 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nội dung công văn xem trong file đính kèm.

Trung tâm Truyền thông và Sự kiện

In trang
File đính kèm