Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ

Ngày 14/10, Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn chủ trì phiên họp Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ “Quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học: Một số kinh nghiệm của Trung Quốc và khuyến nghị cho Việt Nam”, do PGS.TS Mai Ngọc Anh, Trường ĐH Kinh tế quốc dân làm chủ nhiệm.

Đề tài thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam”.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chủ trì phiên họp

Công trình nghiên cứu đã tiếp cận từ tổng quan hệ thống chính sách Trung Quốc đối với giáo dục đại học (GDĐH) đến kết quả thực hiện chính sách phát triển GDĐH của Trung Quốc từ 1978 đến nay. Từ kinh nghiệm của Trung Quốc, nhóm nghiên cứu phân tích, đối sánh và đề xuất một số khuyến nghị về quản lý GDĐH ở Việt Nam.

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã đánh giá theo 4 hợp phần chính trong hệ thống chính sách của Trung Quốc đối với GDĐH, bao gồm: Chiến lược phát triển, quy hoạch mạng lưới, đầu tư ngân sách, ngành đào tạo trọng điểm; Chính sách, quy định của nhà nước đối với tự chủ đại học; Quản lý nhà nước đối với đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng; Chính sách, quy định của Nhà nước đối với hỗ trợ sinh viên.

Tại phiên họp, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Phụng, nguyên Vụ trưởng Vụ GDĐH đánh giá cao 4 nội dung nghiên cứu cốt lõi và kết quả nghiên cứu đã thể hiện được các nội dung này. Đây cũng là thành công của đề tài, theo nhận định của GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức.

GS Đức đánh giá cao tính logic, chặt chẽ, văn phong khúc chiết của đề tài. Riêng khuyến nghị về chiến lược, theo GS Đức, nhóm nghiên cứu cần xây dựng triết lý từ tham khảo nhiều nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,… Bên cạnh đúc rút từ kinh nghiệm của nước khác, các khuyến nghị cần bám sát thực tiễn, khó khăn của GDĐH Việt Nam, đề ra giải pháp cụ thể, nhằm đảm báo tính khả thi.

Chuyên gia đánh giá độc lập TSKH. Phạm Đỗ Nhật Tiến nhận định, “nhóm nghiên cứu đã dũng cảm khi nhận đề tài này, không phải vì khó mà đụng vào một vấn đề đã được nghiên cứu quá nhiều”. Về khuyến nghị, chuyên gia cho rằng, nhóm nghiên cứu cần tiếp tục hoàn thiện tốt hơn, trong đó, để phát triển bền vững, cần chú trọng đến quy hoạch lại mạng lưới GDĐH và xây dựng chiến lược phát triển bài bản.

Vụ trưởng Vụ GDĐH PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ đánh giá cao góc độ chuyển giao và sản phẩm; ứng dụng cho quản lý nhà nước về GDĐH ở Việt Nam nhìn chung đảm bảo mục tiêu đặt ra.

Bên cạnh đó, PGS Thuỷ bày tỏ mong muốn nhìn thấy con số, thông số, dự báo cụ thể, như dự báo về nguồn nhân lực, người học, nguồn lực ngân sách và nguồn lực xã hội hoá. Khuyến nghị cần chỉ ra cụ thể cho các bộ ngành để phối hợp hiệu quả với Bộ GDĐT.

Vụ trưởng Vụ GDĐH đề xuất thêm, đối với các đề tài khoa học và công nghệ, cần hệ thống lại khuyến nghị, nhóm thành các khuyến nghị đối với từng bộ ngành, làm căn cứ khoa học cho những đề xuất chính sách với Chính phủ.

Kết luận phiên họp, thay mặt Hội đồng, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, đặc biệt là những đóng góp trong quá trình thực hiện để phục vụ công tác xây dựng và ban hành các chính sách về giáo dục đại học.

Thứ trưởng yêu cầu, các kiến nghị của đề tài cần biên tập lại theo hướng làm rõ nội dung và đối tượng thực hiện, làm căn cứ để chuyển giao và ứng dụng kết quả nghiên cứu sau này, không chỉ của đề tài mà của cả Chương trình.

Thực hiện Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia, Trường ĐH Kinh tế quốc dân được giao chủ trì thực hiện đề tài “Quản lý Nhà nước đối với giáo dục đại học: Một số kinh nghiệm từ Trung Quốc và khuyến nghị cho Việt Nam”, mã số KHGD/16-20.ĐT.003, PGS.TS. Mai ngọc Anh làm chủ nhiệm. Thời gian thực hiện 36 tháng, từ tháng 5/2017 đến tháng 5/2020.

Đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu theo đăng ký. Kết quả nghiên cứu của đề tài được công bố qua 05 bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, 03 bài trong nước, 02 bài quốc tế; 01 sách chuyên khảo Nhà nước đặt hàng. Đề tài đã đào tạo thành công 03 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh.

Sản phẩm khoa học của đề tài cung cấp luận cứ khoa học, đóng góp những luận chứng có liên quan trong lĩnh vực GDĐH.

Một số sản phẩm của đề tài đã được Vụ GDĐH, Bộ GDĐT sử dụng, phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tiếp nhận, sử dụng trong quá trình xây dựng, tham gia góp ý, thực hiện rà soát, sửa đổi để ban hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; là cơ sở để đưa ra những khuyến nghị, đề xuất với Quốc hội ban hành các chính sách quản lý.

Trong phiên đánh giá nghiệm thu ngày 14/10, đề tài được Hội đồng thông qua ở mức Đạt, trong đó, 6/9 thành viên Hội đồng đánh giá ở mức Xuất sắc.

 

Trung tâm Truyền thông Giáo dục

In trang