Thông tin về nguyện vọng và sắp xếp nguyên vọng xét tuyển đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018.

Một số Thông tin về nguyện vọng và sắp xếp nguyên vọng xét tuyển đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018.

Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi bổ sung tên và một số điều tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là Quy chế tuyển sinh) đã quy định chi tiết về  các nội dung như: tổ chức tuyển sinh, đề án tuyển sinh, điều kiện tham gia tuyển sinh của thí sinh, chính sách ưu tiên trong tuyển sinh; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của trường trong công tác tuyển sinh; tuyển sinh tại các trường sử dụng kết quả của kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia, tuyển sinh tại các trường không sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia; tuyển sinh tại trường sử dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh; xử lý thông tin phản ánh vi phạm Quy chế tuyển sinh và chế độ báo cáo, lưu trữ; khen thưởng và xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tuyển sinh.

Một trong những nội dung người học quan tâm nhất chính là nguyện vọng và sắp xếp thứ tự nguyện vọng xét tuyển. Trong Quy chế tuyển sinh đã nêu rõ nội dung này, cụ thể:

- Điểm b Khoản 1 Điều 13 quy định: "Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Trong xét tuyển đợt 1, đối với từng trường, ngành, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký trừ quy định tại điểm c khoản này. Đối với mỗi thí sinh, nếu đăng ký xét tuyển vào nhiều trường/ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, ngoài các quy định này còn phải thực hiện các quy định, hướng dẫn của Bộ liên quan.”

- Bên cạnh đó, điểm c Khoản 1 Điều 13 cũng quy định: "Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định Điều 7 của Quy chế này và được làm tròn đến hai chữ số thập phân; Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo các điều kiện phụ do mỗi trường đã thông báo, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.”

Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, mỗi thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT) một lần trong thời gian quy định, bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi.

- Điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến: thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. Lưu ý thí sinh: phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT (Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến từ 8 giờ 00 ngày 19/7/2018 đến 17 giờ 00 ngày 26/7/2018).

- Điều chỉnh bằng Phiếu ĐKXT: thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định. Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu ĐKXT và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT. Lưu ý thí sinh ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại. Điểm thu nhận hồ sơ phải yêu cầu thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trong thời gian quy định và đề nghị điều chỉnh sai sót, nếu có (Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu ĐKXT từ 8 giờ 00 ngày 19/7/2018 đến 17 giờ 00 ngày 28/7/2018).

Thực hiện chương trình công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018. Từ ngày 19/7 đến ngày 28/7/2018 thí sinh trong toàn quốc chính thức điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào các trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm bằng một trong hai hình thức là trực tuyến hoặc bằng phiếu ĐKXT tại điểm tiếp nhận. Theo đánh giá từ phản hồi của thí sinh, các điểm tiếp nhận, các trường phổ thông, sở giáo dục và đào tạo và bộ phận kỹ thuật trong những ngày thí sinh điều chỉnh NVĐKXT:

  • Hệ thống chạy ổn định; đường truyền internet đảm bảo, không có hiện tượng nghẽn mạng, rớt mạng;
  • Phần mềm với giao diện thân thiện, quy trình chặt chẽ đã hỗ trợ tích cực cho thí sinh trong quá trình điều chỉnh;
  • Phần mềm đảm bảo tính bảo mật, thí sinh phải có mã xác nhận (OTP) mới có thể điều chỉnh được NVĐKXT;
  • Hầu hết các thí sinh điều chỉnh chính xác, không để xảy ra sai sót.
  • Việc điều chỉnh NVĐKXT trực tuyến thuận lợi cho thí sinh và gia đình thí sinh; thí sinh có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi; giảm tải cho các điểm tiếp nhận.

Tuy nhiên, vẫn có một số ít thí sinh thực hiện không đúng quy trình, điều chỉnh không đúng với ngành mong muốn; chọn nhầm ngành; nhầm trường; nhầm tổ hợp; đăng ký vào ngành yêu cầu sơ tuyển, có môn năng khiếu nhưng không tham gia sơ tuyển, thi năng khiếu,... mặc dù phần mềm đã cảnh báo. Tính đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2018 (sau khi hết thời gia điều chỉnh nguyện vọng), đã có 304.830 thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng, chiếm 44,28% số thí sinh ĐKXT.

Vụ Giáo dục Đại học