• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/11/2013
  • Ngày có hiệu lực: 22/11/2013

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1. Phê duyệt giáo trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp theo Chương trình môn học đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Thông tư số 11/2012/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 3 năm 2012.

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đinh này./.

 

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm.

                                                                                                                                   

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/11/2013
  • Ngày có hiệu lực: 22/11/2013
Quyết định Phê duyệt giáo trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp
Số ký hiệu 5573/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 22/11/2013
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục Chuyên nghiệp
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Bùi Văn Ga
Ngày có hiệu lực 22/11/2013
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...