Hội thảo Xây dựng chương trình Điều dưỡng trình độ trung cấp do Chương trình APEFE trợ giúp

Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 5 năm 2016, tại trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ diễn ra Hội thảo xây dựng chương trình Điều dưỡng trình độ trung cấp.

Đây là Hội thảo lần thứ tư tiếp theo sau sự giúp đỡ của chuyên gia thuộc Tổ chức các quốc gia nói tiếng Pháp (OIF) về  nghiên cứu lĩnh vực (đánh giá nhu cầu đào tạo của ngành Điều dưỡng) trình độ trung cấp ở một số bệnh viện, trung tâm y tế theo các vùng trong cả nước, tổ chức Hội thảo phân tích nghề bởi các chuyên gia đến từ bệnh viện, cán bộ quản lý để hình thành tiêu chuẩn nghề nghiệp của Điều dưỡng viên.

Thành phần tham gia là các giáo viên, cán bộ quản lý đến từ 5 trường trung cấp và cao đẳng Y tế gồm trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Nam Sài Gòn, Trung cấp Y tế An Giang, các trường cao đẳng Y tế Hà Đông, Thanh Hóa, Cần Thơ và Vụ GDCN.

Mô hình đào tạo chuyên gia hạt nhân phát triển chương trình theo cách tiếp cận năng lực do OIF và APEFE hỗ trợ Việt Nam đã bắt đầu phát huy hiệu quả. Toàn bộ các chuyên gia là giảng viên người Việt của các trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, CĐ Bách khoa Đà Nẵng, và cao đẳng Hải Dương.

Mục đích của Hội thảo là để hoàn thiện bộ chuẩn nghề nghiệp, chuẩn đào tạo và chuẩn đánh giá năng lực đối với ngành Điều dưỡng.

Hội thảo đã kết thúc vào ngày 27/5/2016 và hoàn thành các mục tiêu đề ra. Dự kiến trung tuần tháng 8