Toàn cảnh tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2016

Bộ GD&ĐT công bố các thông tin liên quan đến tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) năm 2016 nhằm đáp ứng nhu cầu của thí sinh, phụ huynh và xã hội.

 

Toàn cảnh tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2016 

 

Tài liệu "Tuyển sinh TCCN nghiệp năm 2016” tập hợp những thông tin cơ bản nhất về tuyển sinh TCCN và cung cấp những thông tin cần thiết cho mọi đối tượng quan tâm đến kỳ tuyển sinh TCCN năm 2016 bao gồm:

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh; ngành và chuyên ngành đào tạo; hình thức tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh; thời gian tuyển sinh, vùng tuyển sinh;

Địa chỉ, số điện thoại, website và các thông tin cần thiết khác của các trường; bảng phân chia khu vực tuyển sinh, mã đơn vị đăng ký dự tuyển năm 2016.

Tài liệu "Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2016” giúp thí sinh có thêm thông tin lựa chọn trường, ngành dự tuyển của trường phù hợp với nguyện vọng và điều kiện của mình.

Thông tin trong cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh TCCN năm 2016” từ thông tin do các trường TCCN, các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở giáo dục khác có tuyển sinh TCCN trong cả nước chịu trách nhiệm cung cấp.

Khi cần tra cứu thông tin tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp của trường nào đó, trước hết chúng ta tra thông tin trong phần mục lục để biết trang đăng tin tuyển sinh và cơ quan chủ quản của trường đó.

Khi đến trang cần tìm, chúng ta tra theo dòng để tìm thông tin tương ứng ở các cột.

Toàn bộ nội dung của tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ: http://www.moet.gov.vn.

Xem chi tiết thông tin tuyển sinh các trường TCCN năm 2016 TẠI ĐÂY

Lập Phương

(giaoducthoidai.vn)