Hội thảo quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy tiếng anh lần thứ 10 “Sự đa dạng và lôi cuốn trong giảng dạy tiếng Anh”

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm giảng dạy và ý tưởng mới trong dạy và học tiếng Anh, tiếp theo những hội thảo quốc tế đã được tổ chức thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh (2010, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018), Huế (2011) Đà Nẵng (2012), và Quy Nhơn (2016), ngày 15-16/8/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm SEAMEO RETRAC đã phối hợp với Trường Đại học Curtin, Úc tổ chức hội thảo quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh lần thứ 10 với chủ đề “Diversification and Engagement in English Language Teaching” (“Sự đa dạng và lôi cuốn trong giảng dạy tiếng Anh”).


Ông John Scacco – Giám đốc Văn phòng Tiếng Anh Khu Vực, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội - phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo đã thu hút hơn 220 đại biểu từ các quốc gia trên thế giới và Việt Nam tham dự với hơn 45 bài báo cáo và các chuyên đề tập huấn của các nhà nghiên cứu, giảng viên và các học giả nổi tiếng về các chủ đề như các phương pháp và kinh nghiệm dạy ngoại ngữ, các mô hình học tích hợp nội dung (CLIL), kiểm tra đánh giá ngôn ngữ, ứng dụng công nghệ vào giảng dạy và học tiếng Anh cũng như phát triển chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh các cấp học và trình độ đào tạo.


Bà Nguyễn Thị Mai Hữu – Trưởng ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo – phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Mai Hữu, Trưởng ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo – nhận định Trung tâm Seameo Retrac là một trong các đơn vị đi đầu trong hoạt động giảng dạy, đào tạo tiếng Anh. Trong những năm qua, Trung tâm đã đóng góp tích cực vào nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ ở Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Mai Hữu cho rằng các Hội thảo quốc tế TESOL do Trung tậm Seameo tổ chức là diễn đàn hữu ích cho giáo viên, nhà quản lý trong và ngoài nước để chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật những xu hướng mới trong dạy và học tiếng Anh. Bà mong rằng những kinh nghiệm, kỹ thuật giảng dạy mới chia sẻ tại Hội thảo sẽ được các đại biểu tham dự học tập, nghiên cứu và ứng dụng thực tế vào công việc giảng dạy tiếng Anh của địa phương, đơn vị.