• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/12/2017

Ngày 18/12/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông.

Cổng thông tin điện tử kính gửi tới các cơ quan, đơn vị, cá nhân nghiên cứu thực hiện.

Trân trọng./.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/12/2017
Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông
Số ký hiệu 31/2017/TT-BGDĐT Ngày ban hành 18/12/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...