• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/06/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/06/2021
Quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Số ký hiệu 2012/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 18/06/2021
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...