• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/07/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/07/2021
Về việc triển khai phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
Số ký hiệu 2921/BGDĐT-GDĐH Ngày ban hành 13/07/2021
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...