• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/07/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/07/2021
Quyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2022
Số ký hiệu 2310/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 07/07/2021
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...