• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/06/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/06/2021
Về việc báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2020 đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ GDĐT
Số ký hiệu 2313/BGDĐT-KHTC Ngày ban hành 03/06/2021
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...